İPLİK NUMARA KARŞILAŞTIRMA ARACI

İLETİŞİM FORMU

TAÇ BİOLOOP

DÖNGÜYÜ TAMAMLAYACAK BİYOBOZUNUR ÇÖZÜM

TAÇ BIOLOOP, tekstil ürünlerinin neden olduğu mikroplastik kirliliğini azaltmak için geliştirilmiştir. PET ipliğinin matrisi boyunca oluşturulan özel yapı sayesinde, mikroorganizmalar bu üründen üretilmiş malzemeyi biyobozunur hale getirir.

Biyolojik olarak parçalanabilen PET iplikler, ekru virgin versiyonunun yanında; geri dönüşümlü ve eriyikten boyalı olarak da üretilebilir.

Simüle edilmiş ortamlarda biyolojik bozunmanın hızını ve kapsamını ölçmek için, uluslararası kabul görmüş ASTM test yöntemlerini kullanan, üçüncü taraf laboratuvar çalışmalarından elde edilen güvenilir bilimsel verilerle etkinliği kanıtlanmıştır.

 

UYGULAMALAR

• Giyim   • Otomotiv   • Döşemelik   • Ev tekstili   • Denim   • Üniforma   • Dikiş iplikleri   • Fermuar

 

AVANTAJLAR

• Tekstil ürünleri kaynaklı oluşan mikroplastik kirliliğini en aza indirmek için kalıcı sürdürülebilir bir güvence yaratır.

• OEKO-TEX ECO PASSPORT sertifikalıdır.

• Deniz yaşamı için toksik değildir.

• Geri dönüştürülebilir.

• REBORN® versiyonu ile üretilebilir.

• Sertifika ve ürün etiketi programları ile izlenebilir.

• REACH ile uyumludur.

• Mevcut boyama ve terbiye işlemlerine uygundur.

 

   İpliği üretmek için kullanılan katkı maddesinin, sürdürülebilir tekstillerde kullanımının güvenli olduğu OEKO-TEX ECO PASSPORT  sertifikası ile onaylanmıştır.

 

 

TAÇ BIOLOOP teknolojisi, yalnızca doğal biyolojik bozunmanın meydana gelebileceği koşullar altında etkinleştirilir. Kumaşlar, tıpkı doğal liflerden yapılan kumaşlar gibi, bir depolama rafında, kullanıldığında ya da yıkandığında bozunmaz.

 

CICLO®'NUN BİYOBOZUNMASI İÇİN TEST YÖNTEMLERİ

CICLO® teknolojisi ile üretilen sentetik kumaşlardan elde edilen lif parçaları, diğer sentetik kumaşlarda olduğu gibi çevrede sonsuza kadar kalmaz. %100 plastik kirliliği önleme ve tamamen kapalı döngüler ideal hedefler olsa da, CICLO® çözümü mevcut gerçekliğe dayanmaktadır. Neredeyse tüm tekstil ürünleri bu döngüde kaçınılmaz olarak başarısız olur. Parçalanmış liflerin geri kazanılması için seçenekler son derece sınırlıdır. Bu küçük plastik mikro lifler, çevreyi kirleten maddeler haline geldiklerinde kolayca toplanamazlar. Bu mikro lifler havada, kanalizasyon arıtma tesislerinde, toprakta, su ortamlarında, çöplüklerde ve hatta canlıların bünyelerinde olmak üzere her yerde bulunabilirler.

 

-Veriler, tekstillerin üretken kirleticiler olduğu dört ortamda, CICLO® olmayan polyester mikro elyaflara veya kumaşlara kıyasla CiCLO®'nun biyolojik bozunma hızını ve kapsamını göstermektedir.

-Bozunma sonrası kalan çok küçük yüzdelik kütle, biyokütleye dönüştürülen karbona atfedilir.

-Negatif kontrol numuneleri ve CiCLO® olmayan polyester numuneleri, uzun vadeli testlerde kayda değer bir biyolojik bozunma göstermemiştir.

-Üçüncü taraf Microtox testleri, biyolojik bozunma sürecinin deniz yaşamı için toksik olmadığını onaylamaktadır.

 

Ürün detayları ve talepleriniz hakkında satış temsilcilerimizle iletişime geçebilirsiniz.

 

*Biyobozunma çalışmaları, D5210, D5988, D6691 ve D5511 dahil olmak üzere uluslararası kabul görmüş ASTM Test Yöntemleri kullanılarak bağımsız 3. taraf laboratuvarlar tarafından yürütülmüştür. Referans verilen test yöntemleri, biyogazı ölçen ve biyobozunma hızını ve kapsamını hesaplamak için stokiyometri kullanan bir süreç olan respirometri kullanır. Respirometri çalışmaları, mikroorganizmaların malzemeleri parçaladığına ve sindirdiğine dair gerçek göstergeler verir. Biyobozunma yüzdeleri, respirometri çalışma verilerinde asla %100'e ulaşmaz çünkü mikroorganizmalar karbonu sindirdiklerinde bunun çoğunu enerji ve solunum için kullanılırken, bir kısmını hücre duvarlarını inşa etmek için kullanılırlar. Federal Ticaret Komisyonu, sunulan biyobozunma hızı ve kapsamının, ürünün biyolojik olarak bozunmaya devam edeceği anlamına gelmediğini belirtmemizi zorunlu kılar. Başka bir deyişle, veriler tahmin edilmemelidir. Çünkü laboratuvar çalışmaları kontrollü koşullarda gerçekleşir. Biyolojik olarak parçalanabilen tüm malzemelerde olduğu gibi, biyolojik bozunmanın gerçek hızı ve kapsamı, gerçek ortamlardaki bireysel koşullara bağlıdır.

*ÖNEMLİ KALİFORNİYA BİLDİRİMİ: Kaliforniya yasaları, 'biyolojik olarak parçalanabilir', 'bozunur' veya 'ayrışabilir' veya bu terimlerin herhangi bir biçimiyle etiketlenmiş veya herhangi bir şekilde ürünün bozulacağını ima eden plastik ambalajların ve plastik ürünlerin satışını yasaklamaktadır. Bu kısıtlamalar, internet üzerinden yapılan bu tür satışlar da dahil olmak üzere, Kaliforniya Eyaleti içindeki veya Eyaletindeki tüm satışlar için geçerlidir. Intrinsic Advanced Materials, LLC, CiCLO® ticari markasının ve marka varlıklarının Federal Ticaret Komisyonu ve Kaliforniya gereklilikleriyle uyumlu şekillerde nasıl kullanılacağına ve CiCLO® teknolojisinin faydalarının tüketicilere anlaşılması kolay bir şekilde nasıl açıklanacağına ilişkin kapsamlı yönergeler geliştirmiştir.

İPLİK CİNSİ NOMİNAL DENYE FLAMAN RENK PARLAKLIK KESİT ÖZELLİK
Lütfen seçim yapınız
Bu ürünün yapılabilirliği için satış temsilcinize danışınız.