İPLİK NUMARA KARŞILAŞTIRMA ARACI

İLETİŞİM FORMU

KÜLTÜRÜMÜZ

Hedeflerimize ulaşmanın en önemli aracının kalifiye ve mutlu çalışanlarla mümkün olduğunun bilincinde olarak, İnsan Kaynakları yönetimimize yön veriyoruz. Şirketimizin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının seçimini, iş kollarımızın ihtiyaçlarının yanı sıra gelişmeye açık, değerlerimizi benimseyip yaşatacak kişiler arasından eşit fırsat ilkesini gözeterek yapıyoruz. "Eşit işe eşit ücret" uygulamasının yanı sıra şeffaf performans yönetimi, kariyer planlama ve meslek içi eğitimler, İK yaklaşımımızın bütününü oluşturuyor. 
 
İnsan kaynağı yönetimine bakışımızı şu başlıklar halinde özetlemek mümkün:
 
  • İnsan kaynağımız, rekabet üstünlüğü sağlayan temel unsurumuzdur.
  • Her çalışanımızın ortak değerlerimize sahip olmasını bekleriz.
  • Şirketimizin, çalışmak için özellikle tercih edilen bir kurum olmasını amaçlarız.
  • Çalışanlarımız arasında adalet ve fırsat eşitliği gözetiriz.
  • Başarı ve yüksek performansı değerlendirir ve teşvik ederiz.
  • İK yönetimindeki gelişmeleri izler ve ihtiyaçlarımız doğrultusunda değerlendirerek uygularız.
  • Bugünün ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin kaynaklarını azaltmayacak şekilde karşılamak için çalışanlarımızda sürdürülebilirlik anlayışını geliştirmeye çalışırız.