İPLİK NUMARA KARŞILAŞTIRMA ARACI

İLETİŞİM FORMU

KORTEKS HAKKINDA

Dünyanın en büyük iplik üreticilerinden biri olan KORTEKS, 1989 yılında Taç iplik markası ile üretime başlamıştır.

1989

Lurgi Projesi

 

Lurgi Projesi ile işletmenin inşaat ve montaj işlemlerinin tamamlanmasının ardından 21.440 m2 toplam kurulu alan üzerinde Taç iplik markası ile üretime başlandı.

1990

Cipsten POY üretim devreye alınarak, 18 ton/gün kapasite ile POY üretime geçildi.

1990

Emre Projesi

Emre Projesi kapsamında, işletmede polikondenzasyon tesisi kurularak 65 ton/gün kapasite ile üretime alındı. Daha sonra mevcut kapasite geliştirilerek, 80 ton/güne çıkartıldı.

 

1997

Berkun Projesi

123 398 m2 toplam kurulu alana sahip olan 2. İşletme Berkun Tesisinin inşaatına başlandı. 9 ay makine montajı, 18 ay inşaat olmak üzere, toplam 27 ay gibi kısa bir sürede işletme devreye alındı.
 

1997

İşletmede MEG tankları inşası tamamlandı. 1 aylık üretime yetecek derecede hammadde kapasitesine sahip tanklar, tedarikçiye olan bağımlılığın azalmasına imkan tanımıştır.

1998

Polikondenzasyon, POY ve FDY üniteleri üretime başladı. Böylelikle KORTEKS, tek hat üzerinde dünyanın en büyük kapasiteli kontinü polikondenzasyon ve direkt eriyik beslemeli POY-FDY üretim tesisi unvanına sahip oldu.

1998

1998 – 1999

İşletmede büküm ve fikse kazan montajı gerçekleştirildi. 44.000 m2 kapalı alan ve 22.000 kg/gün kapasitenin yanı sıra düz iplikten bükümlü (tekstüreden bükümlü), kar iplik, kdk-lezzeni, shaggy, brode fantezi iplik üretime kadar ürün çeşitliliği artırıldı.

2000

Muratec tekstüre makineleri montajı tamamlandı. Toplam 50.000 m2 kapalı alanda gerçekleştirilen 110 ton/gün üretim sırasında, online proses kontrol sistemine imkan tanıyan makinelerle tekstüre iplik üretimi yapılmaktadır.

2001

Ürün gamına yeni ürünler katarak daha da çeşitliliği artırmak adına, AR-GE / ÜR-GE pilot makineleri montajı tamamlandı. Söz konusu makineler, müşterilerin numune taleplerine minimum miktarlarda ve hızlı dönüş yapabilmeye ve yeni iplikler geliştirmeye imkan sağlamıştır.

2002

Poy paketleme otomasyon montajı gerçekleştirilerek, poy ağırlıkları 20kg.’a  çıkartıldı. Bu sayede; insan hatalarını minimuma indirgemek, müşteri memnuniyetini artırmak, zaman tasarrufu sağlamak ve el değmeden yapılan paketleme ile ürünlerin kalitesini korumak amaçlanmıştır.

2002

Halı, otomotiv ürünleri gibi farklı müşteri profillerine hizmet sunmak amacıyla, farklı denye ve flamana sahip iplik üretimi gerçekleştirebilen hava tekstüre makineleri montajı devreye alındı.

2002

2002 - 2003

AFK tekstüre makinelerinin montajı tamamlanarak, devreye alındı. Böylece; mikro ve süper-mikro üretim, otomatik takım alma komutlu metrik üretim sağlayan ve üretim sırasında online proses kontrol sistemine sahip makinelerle, üretimin daha verimli ve sıfır hata ile gerçekleştirilmesi mümkün hale geldi.

2006

2006-2009

İnsan hatalarını minimuma indirgemek, zaman tasarrufu sağlamak ve el değmeden yapılan paketleme ile ürünlerin kalitesini korumak amacıyla tekstüre tefrik paketleme otomasyon montajı KORTEKS mühendislerince gerçekleştirildi.

2007

20/1-30/1 denye ince iplik üretimi ve müşterilerin bobin boyalı ürün taleplerine karşılık vererek, onları fason işlemden kurtarmaya yönelik olarak, monoflaman ayrıştırma ve bobin boyama tesisi montajı tamamlandı.

2008

Haslıkları yüksek, hammaddeden boyalı ürünlerde, renk çeşitliliğini artırmak ve boya tedarikçilerine olan bağımlılığı azaltmak adına Masterbatch üretim tesisi montajı tamamlanarak, çalışmalara başlandı.

2010

Hammaddeden boyalı ürünlerde, renkli üretim kapasitesi artırıldı.

2013

2013 - 2014

KORTEKS AR-GE merkezi çalışmalarına başlandı.

2015

35 adet yeni jenerasyon tekstüre makinesi montajına başlandı.

2015

AR-GE Merkezi kuruldu.

2017

Yeni jenerasyon tekstüre makineleri devreye alındı.

2021

Döngüsel ekonomi tabanlı, inovasyona dayalı yeni nesil tekstil yaklaşımıyla, 2020 yılında montajına başlanan Polimer Geri Dönüşüm Tesisi üretime başladı.

 

2021

Dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (Global Compact) imzalandı.

Zorlu Tekstil grubuna ait ilk Sürdürülebilirlik raporu yayınlandı. 

Sürdürülebilirlik adına yapılan tüm süreçlerin, Yaşam Döngü Analizi çalışmalarını tamamlanarak polyester iplik sektöründe ilk EPD belgeleri yayınlandı. 

2021

Ar-Ge Merkezi kapsamına Batch-Poly tesisi devreye alındı.

2022

Mamul Ambarı Sevkiyat Bölümleri’ndeki iş süreçlerinin otonom hale dönüştürülmesi için Otomatik Katlı Depo projesi tamamlandı. Otomatik depo projesinin hayata geçmesi ile “optimum enerji verimliliği, yatay depolama alanı yerine dikeye büyüme avantajı ile daha az metrekarede daha yüksek kapasite imkânı, hızlı stok kontrolü, hızlı sipariş hazırlama ve çok daha yalın iş süreçleri” gibi depolama faaliyetlerinde oldukça önemli boyutta fayda sağlandı.

2022

Yeni nesil 3 adet POY ve 8 adet tekstüre makineleri devreye alındı.

2022

PLASTICE Projesi ile Avrupa Birliği’nin araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerini yürüttüğü Horizon Europe Green Deal Programı’na kabul edildik. Korteks’in ilk Ufuk Avrupa Projesi olan PLASTICE kapsamında, ayrıştırılması çok zor olan kompleks yapıdaki tekstil ve plastik atıkların geri dönüştürülmesi ve geri dönüştürülmüş hammaddelerden düşük karbon ayak izine sahip nihai ürünleri imal ederek döngüsel ekonomiye katkı sağlanması amaçlanıyor.

2023

Güvenli ve Sürdürülebilir Tasarım konusunda 2. Ufuk Avrupa projemize Avrupa Komisyonu tarafından kabul edildik. Projenin stratejik hedefi, tekstil, otomotiv ve kozmetik endüstrisi olmak üzere üç ilgili uygulama alanında güvenli ve sürdürülebilir malzemelerin geliştirilmesi için tarama ve test yöntemlerini tanıtmaktır. Projede tekstil faaliyetleri yönetilecektir. 

2023

Yeni nesil 2 adet FDY makineleri devreye alındı.