İPLİK NUMARA KARŞILAŞTIRMA ARACI

İLETİŞİM FORMU

AR-GE MERKEZİ

AR-GE faaliyetlerimizi başta müşterilerimize olmak üzere tüm paydaşlarımız için değer yaratacak sürdürülebilir çevreye duyarlı özel ürünler başta olmak üzere; güçlü olduğumuz geçmişten gelen bilgi ve birikimlerimizi, yeni ürün ve iş kollarının geliştirilmesine yönelik sürdürülmektedir.

Sürdürülebilir ürün ve yönetim anlayışımızın temeline döngüsel ekonomi ve yeşil kimyayı yerleştirip ürün ve proses tasarımlarımızı bu bakış açısı ile planlamaktayız.
 
AR-GE ekibimizle birlikte proseslerimizi sürekli iyileştiriyor, Türkiye ve Dünyadaki bilimsel çalışmaları yakından takip ediyoruz. Türkiye ve Dünya’daki önde gelen üniversiteler ve araştırma merkezleri ile gerçekleştirdiğimiz projeler, AR-GE işbirlikleri ile müşteri eksenli, inovatif ve değer katan ürünler ile pazar payını artırmaktadır. 
 
KORTEKS AR-GE Merkezi, şirket bünyesinde araştırma-geliştirme faaliyetlerini yönlendirerek, yeni polyester iplik geliştirme çalışmaları ile ürünlerin uluslararası pazarda rekabet gücünü artırmak için her türlü teknik donanıma sahiptir.
 
KORTEKS bu altyapıya yetişmiş insan gücü kaynağı ile Ar-Ge, teknik altyapı yeterliliğine sahip laboratuvarlar, otomotiv tekstilleri özel programı, Satış Sonrası Teknik Hizmetler birimlerine de sahiptir.
 
KORTEKS AR-GE Merkezi Hedefleri 5 başlık altında toplanabilir;
 
Üniversite ve araştırma Kurumları ile teknolojik altyapı geliştirmek,
İleri teknoloji malzemeler geliştirme,
Sürdürülebilir üretim için yeni kaynak araştırma ve geliştirmek,
Sürdürülebilir üretim için teknik ve sistemler geliştirmek,
Uluslararası Projelere dahil olmak.
 
Uzun yıllardır üretim sektöründe yer alan Korteks’in edinmiş olduğu tecrübe ve bilgi birikimi ile 2000 yılında kurulan Ar-ge bölümü, yukarıda sıralanan 5 ana hedefine ulaşmak için temel çalışmaları gerçekleştirmektedir;
 
Yeni iplik tasarımları ve ürün geliştirme
Uygulamaya yönelik inovasyon
Ürün kalitesinin geliştirilmesi,
Otomotiv iplikleri geliştirme
Renkli iplik ve masterbatch geliştirme
İplik fiziksel ve kimyasal test ve analizi
Üretime yönelik inovasyon çalışmalarında verimliliğin artırılması,
Üretim hızlarının yükseltilmesi,
Yeni teknoloji ve ekipman transferi,
Nanoteknoloji uygulamaları
Ekolojik üretimin sağlanmasında proses materyallerinin toksikliğinin araştırılması ve ürünlerden istenen ekolojik kriterlerin sağlanması hedefleri doğrultusunda çalışmalarını gerçekleştirmektedir.
 
Polyester iplik, teknik tekstil ve fonksiyonel ipliklerde dünyanın en esnek üreticilerinden biri olan KORTEKS seri üretimi siparişler bazında farklılaştırabilen bir üreticidir.
KORTEKS gelişiminin farklı evrelerinde teknoloji, ürün, pazar açısından çok boyutlu ve sürdürülebilir büyümeyi en iyi şekilde yönetmiş ve hedeflerini gerçekleştirmiştir.
KORTEKS’in ana üretim hattındaki makinelerden pilot ölçekli makinelerin yer aldığı pilot tesisinde ek olarak güncel teknoloji test ve analiz cihazları, örme, dokuma, pilot reaktör ve terbiye pilot makineleri ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin sürekli ve hızlı bir şekilde yapılmasına imkan sağlamaktadır.
 
Ar-Ge Merkezinde projeler devlet ve AB destekli ve öz kaynaklı projeler olmak üzere iki farklı prosedürde yönetilmektedir. Öz kaynaklı projeler IATF 16949 Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemiyle yürütülmektedir. Destekli projeler ise ilgili destek türünün (TUBİTAK, AB projeler vb) prosedürüne uygun olarak yürütülmektedir. 
 
KORTEKS Ar-Ge Merkezi şu ana birçok TUBİTAK TEYDEB 1501,1505 ,1507, 1509 projelerini başarıyla tamamlamıştır. Son yıllarda odağını, Avrupa Birliği’nin araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerini yürüttüğü HORIZON EUROPE GREEN DEAL (Ufuk Avrupa, Yeşil Mutabakat) projeleri üzerine yoğunlaştırmıştır. Bu kapsamda yaptığı çalışmalar olumlu sonuç vermiş olup iki Ufuk Avrupa projesinde görev almaya hak kazanmıştır. Hem Teydeb hem AB projelerinin bazıları müşterilerimiz olan paydaşlarımızla yürütülmüştür. Araştırmalarımızla yeni Avrupa Birliği projelerinde görev alarak vizyonumuzu ve bağlantılarımızı geliştirmeyi amaçlıyoruz.
 
KORTEKS Ar-Ge Merkezi olarak çalışmalarımızı teknik tekstiller, sürdürülebilir tekstiller, akıllı tekstiller ve kompozit tekstilleri konularında geliştirmekteyiz. TAÇ REBORN® ipliğimizin enerji, su ve sera gazı emisyonlarındaki çevreci yönleri Enviromental Product Declaration (EPD) tarafından tespit edilmiş ve herkesin erişebileceği internet ortamında sonuçlar paylaşılmıştır. TAÇ BIOLOOP® ipliğimiz, nihai ürünün kullanım ömrü ve performansını etkileyebilecek herhangi bir değişikliğe sebebiyet vermeyen, ürünün kullanım ömrü sona erip toprağa gömüldüğünde, arıtma tesislerinde, denizlerde, çöp alanlarında biyo bozunma sürecinin başladığı sürdürülebilir ürün gamımızda yer alan yenilikçi PET ipliğimizdir. Biyo bozunma özelliği sayesinde mikrofiber kirliliğinin azaltılmasına katkı sağlamaktadır. TAÇ BIOLOOP®; izlenebilir, sürdürülebilir, TAÇ REBORN®, alev geciktiricili ve eriyikten boyalı olarak üretilebilmektedir. TAÇ FLAME RETARDANT ipliğimiz kalıcı özellikte alev geciktirici özellik sağlayarak yaşam alanlarının güvenliğine katkı sunmaktayız. TAÇ UV RESISTANT ipliğimiz tente, branda, bahçe mobilyası gibi dış ortam tekstillerinde kullanılmaktadır. TAÇ ANTISTATIC ipliğimizse temiz oda kıyafetleri, işçi üniformaları, çorap alanlarında statik elektriklenme problemini engellemektedir. TAÇ CATIONIC ipliği ile daha düşük sıcaklıkta boyamalar yapılmakta ve polyester iplik ile kullanıldığında melanj efektler oluşturulabilmektedir.
 
Korteks Ar-Ge Merkezinde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimli, ve uzman teknisyen ve operatörlerden oluşan yaklaşık 40 kişi çalışmaktadır. 
KORTEKS bunlara ek olarak, önemli bir paydaşı, iş ortağı olarak gördüğü müşterileri ile ortak AR-GE çalışmaları da gerçekleştirmektedir. Bu çerçevede, yeni iplik geliştirme ve iyileştirme faaliyetlerinde müşteriler ile ürün geçerliliği konusunda pilot çalışmalar yapılmakta, müşterilerin her türlü numune talepleri karşılanmakta, ücretsiz test ve analiz hizmetlerinin yanı sıra üretilen yeni iplikler ile ilgili olarak eğitim sunulmakta ve uygun olduğu takdirde deneme üretimleri gerçekleştirilmektedir.