İPLİK NUMARA KARŞILAŞTIRMA ARACI

İLETİŞİM FORMU

GÜVENLİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TASARIM İLE 2. UFUK AVRUPA PROJEMİZ !

Güvenli ve Sürdürülebilir Tasarım ile 2. Ufuk Avrupa projemiz !

2023 Nisan ayında başvurulan “Güvenli ve Sürdürülebilir Tasarım” (SSbD4CheM) “Ufuk Avrupa” projemiz Avrupa Komisyonu tarafından kabul edildi. “Güvenli ve Sürdürülebilir Tasarım” (SSbD4CheM) projesinin' nin temel amacı, insanlar ve çevre için güvenli ve aynı zamanda ekonomik olarak sürdürülebilir olan ürün ve süreçlerin geliştirilmesini teşvik etmektir. Platform, güvenlik ve sürdürülebilirlik hususlarını sonradan akla gelen bir düşünce olarak ele almak yerine, yeni ürün ve süreçlerin tasarımına ve geliştirilmesine entegre etmeyi amaçlıyor. Projede 14 farklı ülkeden toplam 19 paydaş işbirliği yapacak.

SSbD4CheM'nin stratejik hedefi ise, tekstil, otomotiv ve kozmetik endüstrisi olmak üzere üç ilgili uygulama alanında güvenli ve sürdürülebilir malzemelerin geliştirilmesi için tarama ve test yöntemlerini tanıtmaktır. Bu uygulamalar, yeni yöntemlerin daha fazla uygulanması ve standartlaştırılması için başlangıç noktası olacaktır. Tekstil uygulamasındaki çalışmalar,  perflorlu ve poliflorlu alkil maddeler (PFAS) içermeyen tekstil kaplamaları ve farklı yapılardaki  lifleri  içeren malzeme ve kimyasalları ihtiva edecektir. KORTEKS olarak projede tekstil faaliyetlerini yöneteceğiz.