İPLİK NUMARA KARŞILAŞTIRMA ARACI

İLETİŞİM FORMU

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

KORTEKS için Sürdürülebilirlik
KORTEKS, gelecek nesillere hayatlarını refah içinde sürdürebilecekleri yaşanabilir bir dünya devretmenin bilinciyle hareket etmektedir. Şirket, bu çerçevede yürüttüğü sürdürülebilirlik çalışmalarına büyük önem vermektedir.

KORTEKS, sürdürülebilirliği, aynı zamanda kurumsal önceliklerini destekleyen ve gelecekteki hedeflerini gerçekleştirme yönünde kilit önem taşıyan bir iş stratejisi olarak da kabul etmektedir.

KORTEKS, ekonomik, çevresel ve sosyal sürdürülebilirliği bir bütün olarak ele almaktadır.
Verimli, kârlı ve sürdürülebilir bir ekonomik büyümeyi hedefleyen KORTEKS, uzun vadeli sosyal ve çevresel sürdürülebilirliği de faaliyetlerinde gözetmektedir.
Mevcut kıt kaynakların gelecek nesillere aktarılması ve dünyanın sürdürülebilirliği konularının yanı sıra küresel iklim değişikliği de dünyanın karşı karşıya olduğu en önemli tehditlerden biridir. Hiç kuşkusuz, insan eliyle yürütülen endüstriyel faaliyetler ve şehirleşme, küresel iklim değişikliğini tetikleyen en önemli faktörlerden biridir. Endüstri sektöründeki bilinçsiz kaynak tüketimi ve artan karbon emisyonu kadar insan nüfusunun artan oranda şehirlerde yaşaması da iklim değişikliğini harekete geçirmektedir.

Bu genel çerçevenin ve bilimsel bulguların varlığında, KORTEKS, sürdürülebilir bir dünya için bireylerin yanı sıra kurumlara da önemli görevler düştüğüne inanmakta ve çalışmalarını bu inanç doğrultusunda şekillendirmektedir.

KORTEKS’in Sürdürülebilirlik Yaklaşımı
Çevreye ve insana olan saygının sürdürülebilir bir kalkınma için önemli olduğunun bilinciyle hareket eden KORTEKS, sürdürülebilirlik yaklaşımı doğrultusunda tüm proses ve iş yapış süreçlerini sürdürülebilir bir yaşam döngüsü içerisinde kurgulayarak, bu yaklaşımı kapıdan kapıya tüm faaliyetlerine entegre etmektedir.

KORTEKS, sürdürülebilir bir büyüme ve başarının devamlılığı için paydaşlarıyla ve toplumla olan işbirliklerinin uzun vadeli olmasının gerekliliğine inanmaktadır. Şirket, sahip olduğu sorumlu iş anlayışı kapsamında enerji ve doğal kaynakların korunması ve yaşam alanlarının güçlendirilmesi için üzerine düşen görevi yerine getirmek için var gücüyle çalışmaktadır.

KORTEKS, Zorlu Holding’in rehberliğinde, geçmişten gelen değerlerine sahip çıkarak, sürdürülebilir bir büyüme ve kalkınma için kârlılık, müşteri memnuniyeti-sadakati ve çalışan katılımı ile geliştirmiş olduğu projelerde uyguladığı standartları ve doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmaya özen göstermektedir.

 

Raporlar

Sürdürülebilirlik Raporu 2022   25.05.2022 PDF Olarak Kaydet
Sürdürülebilirlik Raporu 2021   17.03.2021 PDF Olarak Kaydet

Küresel İlkeler Sözleşmesi

Zorlu Holding’in temel hedeflerinden biri, faaliyet gösterdiği tüm alanlarda insan hakları, çalışma koşulları, çevre ve etik konularında Türkiye’nin vizyonunu yukarılara taşımak. Üretim yaptığımız her alanda kaynakları en verimli şekilde kullanmak, attığımız her adımı geleceği düşünerek tasarlamak, tüm karar süreçlerimize yön veren unsurların başında geliyor. .

Zorlu Holding olarak, ekonomik, sosyal, çevresel ve etik kodlarımızı kurumsal sürdürülebilirlik kimliğimizle yönetiyoruz. Kaynakların sonsuz olmadığının bilincindeyiz; bu nedenle, insanların yaşam kalitesini yükseltebilmek, doğal yaşamla kaynakların dengesini azami oranda koruyabilmek için etik kurallara bağlı olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu değerler, ilk günden itibaren iş ahlakımızı belirliyor ve yarım asrı geçen yolculuğumuzdaki başarımızı devam ettirebilmemizi sağlıyor.

Hedeflerimize olan bağlılığın bir göstergesi olarak taraf olduğumuz Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi, bu anlayışın kurumsallaşması noktasında bize önemli bir katkı sağlıyor. 
2000 yılından günümüze, giderek yaygınlaşan Küresel İlkeler Sözleşmesi; insan hakları, çalışma koşulları, çevre ve yolsuzlukla mücadele konularında belirlenen 10 ilkeden oluşuyor. Bu ilkeler; risk yönetimi, verimlilik artışı, çalışan motivasyonu ve bağlılığı, marka bilinci, yeni piyasalara erişim açısından şirket ve kuruluşların daha yüksek hedeflere ulaşabilmesi için yol gösterici bir perspektifle hazırlanıyor.

OEKO-TEX®

KORTEKS, insan sağlığını gözeten ve zararlı maddelere karşı test edilmiş bulunan, “OEKO-TEX® Standart 100 Class 1” sertifikalı ürünleri ile müşterilerinin hayatında fark yaratmaktadır.

Tekstilde kullanılan kimyasal maddelerin insan sağlığı üzerinde yarattığı olumsuz etkileri ortadan kaldırmayı hedefleyen ve üretim faaliyetlerini bu doğrultuda yürüten KORTEKS, müşterilerine sunduğu ürünlerini, uluslararası alanda kabul görmüş denetleme ve sertifikasyon sistemi OEKO-TEX® Standart 100 Class 1 ile güvence altına almıştır.

Ürünlerinde kalitenin yanı sıra güvenilirliği ve insan sağlığını da gözeten KORTEKS, tekstil ürünlerinin hammadde, ara ve son ürün olmak üzere bütün evrelerini içeren bu standart ile insan ekolojisi açısından şüphe taşıyan zararlı maddelerin test edilmesine ve sınır getirilmesine de imkan sağlamaktadır.
KORTEKS, uyguladığı OEKO-TEX® Standart 100 Class 1 standardı ile bebek tenine en uygun hassas ürünleri de piyasaya sunmaktadır.

 

Ürün Yaşam Döngüsünde Gözetilen Sürdürülebilirlik

KORTEKS, sürdürülebilirlik yaklaşımı çerçevesinde, ürünlerinin çevresel etkilerini, ürün yaşam döngüsü boyunca gözetmekte ve etkilerini en aza indirgemek için çalışmalar yürütmektedir. Ürünlerin süreç içinde değerlendirmelerini gerçekleştirmekte ve gerekli noktalarda müdahalede bulunmaktadır.     Avrupa’nın en büyük entegre polyester iplik üretim merkezlerinden biri olarak, sürdürülebilir bir dünya hayal ediyor ve Zorlu Holding’in “Akıllı Hayat 2030” vizyonu doğrultusunda yenilikçi ve teknolojik gelişmelere dayalı daha iyi yarınlar sunmak için çalışıyoruz.     Polimer Geri Dönüşüm Tesisimizde uzun yıllar doğada kontrolsüz biçimde kalarak olumsuz çevresel etki yaratabilecek bir ürün olan atık PET şişelerden ve üretim firesi ipliklerden, polyesterin ana hammaddesi olan RPET Cips üreterek geri dönüşümlü filament polyester iplik elde ediyoruz.     Bu yenilikçi geri dönüşüm süreci sayesinde, geleneksel üretim uygulamalarına kıyasla daha az enerji gerektirdiğinden sadece enerji tasarrufu sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda sera gazı emisyonlarının azaltılmasına da katkı sağlıyoruz.     Sürdürülebilirlik adına yapmış olduğumuz sürecin Yaşam Döngü Analizi çalışmalarını tamamlayarak polyester iplik sektöründe ilk EPD belgeleri yayınlamaktan mutluyuz.     EPD belgelerimize aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.    

EPD'LER  Epdturkey
Korteks TAÇ Polyester İpliği (Virgin) https://epdturkey.org/tr/service/detail/s-p-04106
Korteks TAÇ Reborn İpliği (from %100 Re-PES) (Post-industrial) https://epdturkey.org/tr/service/detail/s-p-04107
Korteks TAÇ Reborn İpliği (from %100 Re-PET) (Post-consumer) https://epdturkey.org/tr/service/detail/s-p-04108
Korteks TAÇ Reborn İpliği (from %50 Re-PET, %50 Re-PES) (Hybrid)         https://epdturkey.org/tr/service/detail/s-p-04109